پوکر هندی

آموزش و بررسی بازی پوکر هندی (Indian Poker)

پوکر هندی که با نام Blind Man’s Buff نیز شناخته می‌شود یکی از انواع غیر معمول ولی جذاب پوکر است. در این بازی، هر بازیکن یک کارت را روی پیشانی خود به شکلی قرار می‌دهد که دیگر بازیکنان بتوانند آن را ببینند در حالی بازیکن کارت روی پیشانی خود را نمی‌بیند. 

مقدمه

پوکر هندی که با نام Blind Man’s Buff نیز شناخته می‌شود یکی از انواع غیر معمول ولی جذاب پوکر است. در این بازی، هر بازیکن یک کارت را روی پیشانی خود به شکلی قرار می‌دهد که دیگر بازیکنان بتوانند آن را ببینند در حالی بازیکن کارت روی پیشانی خود را نمی‌بیند.  بازی‌های مشابه به این بازی را نیز پوکر هندی می‌نامند. ممکن است آن بازی‌ها تعداد کارت‌ و سیستم شرط بندی متفاوت داشته باشند اما باز هم پوکر هندی نام دارند. در واقع بازی به هندوستان ارتباطی ندارد و این نام از این گرفته شده که کارت‌های رو پیشانی بازیکنان شبیه به کلاه‌های پَر دار سرخپوستان است. با ادامه این مطلب از بیو کازینو همراه باشید.

پوکر یک کارتی

در ساده ترین و احتمال اصلی ترین نوع این بازی، هر بازیکن شرط آنته (ante) را پرداخت و یک کارت به پشت دریافت می‌کند. سپس هر بازیکن کارت خود را روی پیشانی خود می‌گذارد. بازیکنان باید دقت کنند که کارت خود را نبینند و فقط دیگران کارت آن‌‌ها را ببینند.

سپس دور شرط بندی شروع می‌شود و در مرحله شوداون (showdown)، بالا ترین کارت از بازیکنان فعال برنده پات (pot) می‌شود. اگر چند بازیکن کارت هم رتبه و مساوی داشته باشند، پات بین آن‌ها تقسیم می‌شود. در پوکر هندی خال‌ها در تعیین برنده اهمیتی ندارند.

همچنین می‌توان پوکر هندی را به این بازی کرد که دارنده پایین ترین کارت برنده پات شود (که در اصل بازی تفاوتی ایجاد نمی‌کند)، یا دارنده بالا ترین و پایین ترین کارت پات را تقسیم کنند.

سیستم شرط بندی متفاوت

در بازی پوکر هندی که در زیر مجموعه بازی پوکر یک کارتی است، شرط به شکلی کاملا متفاوت انجام می‌شود. شرط بندی در این بازی به این شکل است که بازیکنان طبق توافق قبلی، به صورت همزمان یا نوبتی اعلام می‌کنند که به بازی ادامه می‌دهند یا کنار می‌روند. سپس بازیکن فعالی که بهترین کارت را داشته باشد برنده می‌شود و دیگر بازیکنان فعال باید پات را پُر کنند.

جذابیت پوکر هندی در این است که بازیکنان باید به صورت همزمان اعلام کنند که در بازی می‌مانند یا کنار می‌روند. بازیکنی که کنار می‌رود کارت خود را پایین آورده و می‌تواند آن را ببیند. در این نوع از اعلام ادامه بازی، ممکن است دو بازیکن که کارت بالایی دارند کارت یکدیگر را دیده و فکر کنند که باخته‌اند، در حالی که دیگر بازیکنان می‌توانند از نکته به نفع خود استفاده کنند.

پوکر هندی با دو کارت یا بیشتر

پوکر هندی
پوکر هندی

همین بازی را می‌توان با دادن ۲ یا ۳ کارت یا حتی بیشتر، بازی کرد. باید بگوییم که این پیچیدگی اضافی، لزوما بازی را جالب تر نمی‌کند. شما می‌توانید دست دیگران را ببینید و از روی حرکت‌های آن‌ها حدس بزنید دست شما چقدر خوب است. در همین حین باید تلاش کنید که به آن‌ها لو ندهید دست خوبی دارند.

اِستاد پوکر هندی

این بازی دقیقا شبیه به استاد پوکر ۷ کارتی (7 card stud) انجام می‌شود. تنها تفاوت در این است که بازیکن اولین کارتی که دریافت می‌کند را بدون نگاه کردن روی پیشانی خود قرار می‌دهد. این کارت فقط توسط دیگر بازیکنان قابل مشاهده است. در ضمن تمام کارت‌های دست بازیکن که با کارت روی پیشانی او هم رتبه هستند، وایلد کارت (Wild card) محسوب می‌شوند (که البته این فقط خود صاحب کارت است که نمی‌داند آن چه کارتی است).

تگزاس هولدم هندی

این بازی نیز درست شبیه به تگزاس هولدم انجام می‌شود با این تفاوت که بازیکن به دو کارت خود که به پشت دریافت کرده، نگاه نمی‌کند. در عوض، آن دو کارت را روی پیشانی خود قرار می‌دهد تا بازیکنان دیگر آن را ببینند. پس از دور اول شرط بندی، کارت‌های مرحله‌های فلاپ (flop)، تِرن (turn) و ریوِر (river) به صورت نمایان روی میز قرار می‌گیرند. مانند تگزاس هولدم معمولی، پس از هر کدام از این مراحل، یک دور شرط بندی شروع می‌شود.