استاد کارائیبی

بررسی و آموزش بازی استاد کارائیبی (Caribbean Stud)

استاد کارائیبی یک از انواع بازی اِستاد است. این بازی که بر اساس پوکر می‌باشد با نام پوکر کارائیبی هم شناخته می‌شود.

مقدمه

استاد کارائیبی یک از انواع بازی اِستاد است. این بازی که بر اساس پوکر می‌باشد با نام پوکر کارائیبی هم شناخته می‌شود.

این بازی که با نام سایبر استاد پوکر (Cyberstud poker) نیز شناخته می‌شود را نمی‌توان به طور دقیق یک بازی پوکر دانست. چراکه بر خلاف پوکر، شما در برابر بانک (یا همان کازینو) بازی می‌کنید نه بازیکنان دیگر.

در استاد پوکر، دیلر به هر بازیکن به صورت یکی یکی ۵ کارت می‌دهد و پس از هر کارت یک دور شرط بندی وجود دارد. اما در استاد کارائیبی بازیکن همه ۵ کارت را همزمان و قبل از هر دور شرط بندی دریافت می‌کند. با ادامه این مطلب از بیو کازینو همراه باشید.

نحوه بازی استاد کارائیبی

استاد کارائیبی

بازیکنان شرط آنته (ante) خود را وارد پات (pot) می‌‌کنند. سپس بانکدار (یا دیلر) به خود و هر بازیکن ۵ کارت می‌دهد. برای این بازی از یک پَک کارت ۵۲ عددی استفاده کنید.

یکی از کارت‌های بانکدار به صورت نمایان می‌باشد. پس از اینکه بازیکنان کارت‌های خود و کارت نمایان بانکدار را دیدند باید یکی از دو اقدام زیر را انجام دهند.

• بازیکن کال (call) کند. مقدار کال دو برابر مقدار شرط آنته می‌باشد که بازیکن وارد پات می‌کند.

• یا اینکه بازیکن تسلیم شود که در این صورت، شرط آنته خود را از دست می‌دهد.

مرحله شوداون (showdown)

پس از اینکه بازیکنان تصمیم خود را گرفتند بازی به مرحله شوداون می‌رسد.

• اگر بانکدار در دست خود کارتی مانند شاه-آس یا بهتر نداشته باشد، شرط آنته بازیکن و مقداری که کال کرده به او بازگردانده می‌شود. علاوه بر این مقداری برابر با شرط آنته به بازیکن داده می‌شود.

• اگر دست بانکدار کارت‌های آس، شاه یا بهتر داشته باشد، بازیکن زمانی برنده می‌شود که دست او از بانکدار بالاتر باشد. شرط‌های استاد کارائیبی به نسبت ۱ به ۱ پرداختی دارند. شرط‌هایی که پرداختی متفاوتی دارند را در ادامه ببینید.

• در صورتی که دست بانکدار شاه-آس یا بالاتر داشت و بازیکن دستی پایین تر، شرط آنته و کال خود را می‌بازد.

• در صورتی که دست بانکدار و بازیکن برابر شود، بانکدار مبلغ شرط آنته و کال را به بازیکن بازمی‌گرداند.

میزان پرداختی شرط‌های استاد کارائیبی

  • جفت / کارت بالا (High card): ۱ به ۱
  • دو جفت: ۲ به ۱
  • تری آو ا کایند: ۳ به ۱
  • استریت: ۴ به ۱
  • فلاش: ۵ به ۱
  • فول هاوس: ۷ به ۱
  • فور آو ا کایند: ۲۰ به ۱
  • استریت فلاش: ۵۰ به ۱
  • رویال فلاش: ۱۰۰ به ۱

جک پات در استاد کارائیبی

علاوه بر این، معمولاً یک جک‌پات پروگرسیو (Progressive) وجود دارد که بازیکن می‌تواند یک سهم ثابت در هر دور بازی به آن بپردازد. بخشی از تمام جک پات به هر بازیکنی پرداخت می‌شود که دست او در پایان هر دور یک فلاش یا بهتر از آن باشد.

استراتژی بازی استاد کارائیبی

به کارگیری استراتژی بهینه برای استاد کارائیبی بدون استفاده از ابزار مربوط و ماشین حساب پیچیده و دشوار است. این ابزار به استنباط تصمیم گیری صحیح کمک می‌کنند. در صورت اعمال، استراتژی کاملاً بهینه این بازی برتری کازینو (house Edge) را به ۲/۵۶ درصد کاهش می‌دهد. در استراتژی ساده این بازی، بازیکن باید با هر دست آس، شاه، سرباز، ۸ ، ۳ یا بالاتر کال کند. اگرچه این استراتژی کاملاً بهینه نیست، اما میزان برتری کازینو را ۰/۱ درصد نسبت به  از استراتژی بهینه کاهش می‌دهد. برای صرفه جویی در زمان، دست‌هایی که ارزش بازی دارند که آس، شاه یا هر دو را داشته باشند.